publicerad: 2021  
hyggesbränning hygges­bränningen hygges­bränningar
hygg·es|­bränn·ing·en
substantiv
hygg`esbränning
bränning av avverknings­avfall och åter­stående växtlighet på hygge för under­lättande av efter­följande skogsodling eller dylikt
belagt sedan 1955