publicerad: 2021  
hålfotsinlägg hålfots­inlägget, plural hålfots­inlägg, bestämd plural hålfots­inläggen
hål·fots|­in·lägg·et
substantiv
`lfotsinlägg
stöd som läggs på platsen för hål­foten i sko vid platt­fot el. försvagat fot­valv
belagt sedan 1918