publicerad: 2021  
hålla samman höll hållit, presens håller
verb
[sam`-] el. [sam´-]
hålla ihop
någon håller samman (något/några)
någon håller samman (något)
någon håller samman (några)
hålla samman in­om gruppen
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska halda saman
hålla sammansammanhållande, sammanhållning