publicerad: 2021  
håna hånade hånat
verb
`na
kritisera på ett ill­villigt och förlöjligande sätt ute­slutande i av­sikt att för­olämpa el. förnedra
någon hånar någon/något (för något/sats)
någon hånar någon (för något)
någon hånar någon (för sats)
någon hånar något (för något)
någon hånar något (för sats)
barnen hånade honom för hans fetma; folk­massan hånade den stammande talaren
äv. i fråga om handlande som oavsiktligt och indirekt är sårande
han hånade allt som fadern höll heligt genom att gå med i ett nationalistiskt parti
belagt sedan ca 1755; jfr ur­sprung till hån
hånahånande, hån