publicerad: 2021  
hånfull hån­fullt hån­fulla
hån|­full
adjektiv
`nfull
som ut­trycker låg värdering (av någon/något) på ett ill­villigt och förlöjligande sätt om person, handling eller dylikt
hånfull (mot någon/något)
hånfull (mot någon)
hånfull (mot något)
ett hån­fullt skratt; den fete mannen om­gavs av en hån­full skara barn; han besvarade hennes förslag med ett hån­fullt leende
belagt sedan 1807