publicerad: 2021  
hämta upp hämtade hämtat
verb
hämta upp´
1 bege sig till viss plats och där­ifrån föra med sig (någon el. något) till annan plats
hämta upp en leverans; han hämtade upp henne efter jobbet; hon hämtade upp dem vid stationen; hon dök ner och hämtade upp en docka från botten av bassängen
belagt sedan 1541
2 äv. fast sammansättn., se upphämta minska för att slutligen eliminera; i fråga om konkurrens­situation
någon hämtar upp något
hämta upp ett för­språng
äv. något ut­vidgat
borta­laget lyckades hämta upp under­läget och vann matchen
belagt sedan 1925
hämta uppupphämtande, upphämtning