publicerad: 2021  
hämtare hämtaren, plural hämtare, bestämd plural hämtarna
hämt·ar·en
substantiv
häm`tare
1 vanligen i sammansättn. behållare för förvaring av något vid hämtning
kolhämtare
belagt sedan ca 1820
2 vanligen i sammansättn. person som hämtar något
sophämtare
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska hämtare