publicerad: 2021  
hämsko häm­skon häm­skor
häm|­skor·na
substantiv
häm`sko
i vissa ut­tryck hindrande om­ständighet
(en) hämsko för/på något
(en) hämsko för något
(en) hämsko på något
partiet ville lägga (en) häm­sko på statens utgifts­ökningar
belagt sedan 1852; av tyska Hemmschuh 'broms på vagns­hjul; hindrande om­ständighet'; till hämma och 1sko 2; jfr ur­sprung till doppsko