publicerad: 2021  
1höger bestämd form och plural högra
adjektiv
´ger
belägen på samma sida (om någon) som den (hos de flesta människor) bästa handen var­vid plats­angivelsen blir beroende av hur personen i fråga är vänd
MOTSATS 1vänster 1
hon gick in genom den högra dörren; bollen smet in vid hans högra stolpe
äv. absolut plats- el. riktnings­angivande vid före­mål med naturlig fram­sida el. orientering
högerarm; högerben
bilens högra bak­hjul; hennes högra öga; fiendens högra flank; hälsa med höger hand!; flodens högra strand
ibland bildligt i fråga om politiska förhållanden konservativ
partiets högra flygel
någons högra hand se hand
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska höghre, eg. komparativ till ett adj. mot­svarande fvn. hœgr, nyno. høg 'bekväm'
2höger högern
substantiv
´ger
1 endast obestämd form sing. sida (i förhållande till någon) som är närmast den (hos de flesta människor) bästa handen
(till) höger (om någon/något)
(till) höger (om någon)
(till) höger (om något)
(från/åt) höger
(från) höger
(åt) höger
se åt höger; han satt till höger om henne; vika av åt höger; han kom in från höger; han har inte lärt sig skilja mellan höger och vänster än
äv. absolut riktnings- el. plats­angivande
floden vek av åt höger
äv. bildligt i fråga om politiska förhållanden
vrida politiken åt höger
höger och vänster om marsch! åt­skilj er!order till upp­ställd trupp
höger om! vrid kroppen och fötterna 90 grader åt höger!vid militär ordergivning
till höger och vänster (urskillnings­löst) från alla hållflera personer blandade sig i bråket och knytnävsslag ut­delades till höger och vänster
belagt sedan 1681; se ur­sprung till 1höger!!
2 i Sverige nu­mera endast som informell beteckning ofta bestämd form (samman­fattningen av) konservativa politiska grupperingar vanligen i ett land
högerextremist; högerkrafter; högerpolitik; högerregering; ultrahöger
högern gick fram­åt vid det senaste valet
ibland om visst konservativt parti
belagt sedan 1860; efter mönster av franska (la) droite (urspr. om placeringen i national­församlingen under franska revolutionen: an­hängarna av den bestående ordningen satt till höger om ord­föranden)
3 slag med höger knyt­näve i boxning
en höger (mot någon/något)
en höger (mot någon)
en höger (mot något)
en rak höger mot hak­spetsen
belagt sedan 1929