publicerad: 2021  
högmod hög­modet
hög|­mod·et
substantiv
`gmod
allt­för stark upp­skattning av det egna jaget och den egna förmågan och mot­svarande nedvärdering av andra
i sitt hög­mod trodde hon att hon kunde klara sig utan hjälp
hög­mod går före fall det kan straffa sig att vara hög­modighans kaxiga attityd förbyttes snabbt mot en besvärad min efter den oväntade förlusten – hög­mod går före fall
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska höghmoþ, hoghmodh; av lågtyska hogmod med samma betydelse; till 1hög 1 och mod 1