publicerad: 2021  
hörn hörnet, plural hörn, bestämd plural hörnen
hörn·et
substantiv
´rn
(om­råde i an­slutning till) skärnings­linje mellan två väggar (eller liknande avgränsningar) som bildar vinkel med var­andra så­väl om om­råde utan­för som innan­för så­dan skärnings­linje
hörnbalkong; hörnfönster; hörnhylla; soffhörn
hörnet (av/på något)
hörnet (av något)
hörnet (något)
rummets mörkaste hörn; gå runt hörnet av huset; affären ligger om hörnet; det stod ett gammalt skriv­bord i ett hörn; hon satt hop­krupen i hörnet och läste
äv. i fråga om två­dimensionella förhållanden (om­råde nära) skärnings­punkt mellan linjer som bildar (rät eller spetsig) vinkel med var­andra
bordshörn; gathörn
nära nedre högra hörnet på sidan
äv. bildligt om litet (av­lägset) del­område av stort om­råde
hon kände till vart­enda hörn av världen; Balkan har ofta varit Europas oroliga hörn
kila runt hörnet var­dagligtde flesta av mor­mors barn­doms­vänner har kilat runt hörnet
måla in sig i ett hörn för­sätta sig i en svår situationstats­rådet har målat in sig i ett hörn i och med de kontroversiella ut­talanden han har gjort
runt hörnet all­deles i närhetenhon har flyttat till en lägenhet närmare centrum och runt hörnet ligger både apotek och matvaruaffär
vara med på ett hörn i någon mån (få) delta i någotnär planerna för kvarterets om­byggnad diskuterades in­bjöds även hyres­gästerna att vara med på ett hörn
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska hyrne; bildn. till horn