publicerad: 2021  
hörhåll ingen böjning
hör|­håll
substantiv
`rhåll
i ett få­tal ut­tryck (största) av­stånd som ett ljud kan över­föras och upp­fattas över utan hjälp­medel
(inom/utom) hörhåll
(inom) hörhåll
(utom) hörhåll
hon ropade, men de var redan ut­om hör­håll
belagt sedan 1862