publicerad: 2021  
1i
preposition
1 in­om om­fånget av vissa gränser i rum el. tid el. om rörelse dit
JFR 1på 1
bo i villa; förvaras i frysen; gå i kyrkan; hoppa i sjön; mynna i Vänern; bo i Is­land; en gång i veckan; i somras; vänta i tio minuter
äv. beträffande material, ämne och dylikt
i blåa nyanser; gjuten i brons; en möbel i rokoko; spekulera i aktier
äv. bildligt i fråga om mer el. mindre abstrakta om­råden
stå i tidningen; in­gå i priset; en kurs i bok­föring; stor i orden; duktig i simning
i och med sam­tidigt med (och som följd av)an­talet elavbrott minskade under dagen i och med att vind­hastigheten sjönk
belagt sedan 800–900-talet (runristad järnring, Forsa, Hälsingland (Åhlén)); runform i, fornsvenska i; gemensamt germanskt ord, som mot­svaras av lat. in´, grek. en´ med samma betydelse
2 under ett till­stånd av
leva i fred; stå i brand
äv. med inne­börd av förändring till ett till­stånd av
göra i ordning; råka i olycka; sätta i rörelse
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Kimstad, Östergötland); vanligen runform i
3 med direkt an­slutning till
hon tog honom i armen; han blev träffad i huvudet; bussen körde in i väg­räcket; de förtöjde båten i en rostig järn­ring
äv. bildligt, spec. i tids­uttryck
en kvart i åtta
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
4 såsom
få i ut­byte; ge i present; betala 9 000 kronor i hyra; ta i an­språk
belagt sedan ca 1452 Nya eller Karls-Krönikan