publicerad: 2021  
icke-våld icke-våldet
icke-våld·et
substantiv
ick`e-våld
(utom­parlamentarisk) politisk kamp med fredliga medel särsk. för mänskliga rättigheter
icke-våldsmetoder; icke-våldsprincip
Gandhi var den förste som tillämpade icke-våld i stor skala
belagt sedan 1942; efter engelska nonviolence med samma betydelse