publicerad: 2021  
1id iden idar
id·en
substantiv
en silver­grön karpfisk
JFR 2ort
belagt sedan 1459–60 (Kämnärsräkenskaper i Stockholms stads skottebok); fornsvenska idh; nord. ord, trol. urspr. 'glödande, strålande'
2id iden
id·en
substantiv
(virke av) ide­gran
belagt sedan 1538; se ur­sprung till idegran
3id ingen böjning
substantiv
ålderdomligt träget arbete
vila efter dagens id
belagt sedan 1000-talet (runsten, Husby-Oppunda, Södermanland (Sveriges runinskrifter)); runform [i]d, fornsvenska idh; nord. ord, trol. urspr. 'gående' och besläktat med lat. i´re 'gå'
4id ingen böjning, neutrum äv. utrum
eller
ID ingen böjning, neutrum äv. utrum
substantiv
[i`de]långt e
vanligen i sammansättn. identitetshandling
id-handling; id-kort; användar-id
belagt sedan 1986