publicerad: 2021  
idas iddes itts, presens ids
verb
i`das
förmå sig till mindre an­strängning
JFR gitta
någon ids (verb) någon ids (att+verb)
hon iddes inte svara på alla frågorna på enkäten
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Svenska Medeltids-Postillor); fornsvenska idhas, reflexiv form av idha 'vara verksam'; bildn. till 3id