publicerad: 2021  
idé- och lärdomshistoria idé- och lärdomshistorien
idé- och lär·doms|­hist·ori·en
substantiv
idé- och lä`rdomshistoria
en vetenskap som studerar (de vetenskapliga, filosofiska och kulturella) idéernas och det lärda livets historia
belagt sedan 1932