publicerad: 2021  
idelig ideligt ideliga
ide·lig
adjektiv
i`delig
ofta plur. som in­träffar gång på gång med korta mellan­rum
ideliga av­brott; tittarnas ideliga klago­mål på tv-programmen
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska idheliker; trol. bildat till 3id