publicerad: 2021  
idrottspsykologi idrotts­psykologin
idrotts|­psyko·login
substantiv
i`drottspsykologi
gren av psykologin som in­riktar sig på att hjälpa idrotts­utövare till ökat själv­förtroende m.m.
belagt sedan 1976