publicerad: 2021  
illusorisk illusoriskt illusoriska
il·lus·or·isk
adjektiv
illuso´risk
1 bara skenbar
val­friheten blir lätt illusorisk när de ekonomiska förut­sättningarna saknas
belagt sedan 1830; av tyska illusorisch med samma betydelse; jfr ur­sprung till illusion
2 förvillande lik något, spec. verkligheten (om av­bildning)
en illusorisk bild
belagt sedan 1850