publicerad: 2021  
illustration illustrationen illustrationer
il·lustr·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
bild i an­slutning till text vanligen med upp­gift att åskådlig­göra texten; särsk. om hand­gjord bild men äv. om foto
illustrationsmaterial
en illustration (av/till något/sats)
en illustration (av något)
en illustration (av sats)
en illustration (till något)
en illustration (till sats)
NN har gjort illustrationerna till sago­boken
äv. all­männare bild
på väggarna hängde vackra illustrationer
äv. bildligt konkret, belysande exempel som åskådlig­gör något abstrakt förhållande
elavbrottet gav en hand­griplig illustration av industri­samhällets sårbarhet
belagt sedan 1850; till illustrera