publicerad: 2021  
illustrativ illustrativt illustrativa
il·lustr·at·iv
adjektiv
[-i´v] el. [il´-]
som väl åskådlig­gör något vanligen något abstrakt förhållande
ett illustrativt exempel
äv. mer konkret bildmässig
både det illustrativa och det konstruktiva kommer fram i hans bilder
belagt sedan 1906