publicerad: 2021  
illvrål ill­vrålet, plural ill­vrål, bestämd plural ill­vrålen
ill|­vrål·et
substantiv
ill`vrål
var­dagligt våldsamt vrål
ett illvrål (av något) (åt någon)
ge upp ett ill­vrål
belagt sedan 1896; till ill- och vrål