publicerad: 2021  
illustrera illustrerade illustrerat
verb
illustre´ra
förse med illustrationer
någon illustrerar något/sats (med något)
någon illustrerar något (med något)
någon illustrerar sats (med något)
boken är rikt illustrerad
äv. bildligt belysa med konkret exempel eller dylikt
han illustrerade resonemanget med en liten anekdot
belagt sedan ca 1550 (tidigast i bet. 'belysa med exempel'); av lat. illustra´re 'upp­lysa; förklara; förtydliga', till lustra´re 'upp­lysa'; jfr ur­sprung till 1lyster 1
illustreraillustrerande, illustrering, illustration