publicerad: 2021  
illvillig ill­villigt ill­villiga
ill|­vill·ig
adjektiv
ill`villig
som visar ill­vilja om person, handling eller dylikt
illvillig (mot någon/något)
illvillig (mot någon)
illvillig (mot något)
ett ill­villigt rykte; mot­ståndarna gjorde en ill­villig tolkning av hans ut­talande
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska ilviliogher