publicerad: 2021  
imperativisk imperativiskt imperativiska
im·per·at·iv·isk
adjektiv
im`perativisk äv. im´perativisk
som ut­trycker upp­maning eller befallning
spec. språk­vetenskap
två exempel på imperativiska former är "spring!" och "hoppa!"
belagt sedan 1874