publicerad: 2021  
imperialist imperialisten imperialister
im·peri·al·ist·en
substantiv
imperialis´t
person som aktivt verkar för imperialismen
upptäckts­resandena i Afrika var ibland förklädda imperialister; kända imperialister som Rhodes och Stanley
belagt sedan 1872