publicerad: 2021  
imperium imperiet imperier
im·peri·et
substantiv
impe´rium
(geografiskt vid­sträckt) stormaktsvälde med ett an­tal under­kuvade stater särsk. i fråga om förhållanden före första världs­kriget
imperiebyggare
det brittiska imperiet
nu­mera ofta ut­vidgat, sär­skilt till affärsvärlden
industriimperium
en skepps­redare som byggde ett imperium
belagt sedan 1915; av lat. imper´ium 'befallning; högsta makten; stort rike; det romerska riket'