publicerad: 2021  
imperialoktav imperial­oktaven imperial­oktaver
im·peri·al|­okt·av·en
substantiv
imperia`loktav
ett stort bok­format
imperialoktavupplaga
en av upp­lagorna av Almqvists "Törn­rosens bok" ut­gavs i imperial­oktav
belagt sedan 1769; till lat. imperia´lis 'kejserlig' och oktav