publicerad: 2021  
in pleno
adverb
in ple`no
vid samman­träde med (nästan) samtliga med­lemmar av en (beslutande) församling
efter utskottsbehandling fattades beslut in pleno
belagt sedan 1884; av lat. in ple´no med samma betydelse; jfr ur­sprung till plenum