publicerad: 2021  
inaugurera inaugurerade inaugurerat
verb
inaugure´ra
hög­tidligt in­viga spec. till ämbete
inaugurera någon/något
inaugurera någon
inaugurera något
John Kennedy inaugurerades en januaridag 1961
belagt sedan 1637; av lat. inaugura´re med samma betydelse; jfr ur­sprung till augur
inaugurerainaugurerande, inaugurering, inauguration