publicerad: 2021  
indelningsgrund indelnings­grunden indelnings­grunder
in·del·nings|­grund·en
substantiv
in`delningsgrund
princip för in­delning
som första indelnings­grund för populationen an­vänds kön
belagt sedan 1806