publicerad: 2021  
index indexet, plural index, bestämd plural indexen
in·dex·et
substantiv
in´dex
1 kort­fattad förteckning över huvud­punkter i större material; särsk. för under­lättande av mer avancerad informations­sökning
ett index (över något)
ett index över viktigare tidskriftsartiklar; sist i boken finns ett värde­fullt index
spec. (förr) om romersk-katolska kyrkans lista över förbjudna böcker
vissa böcker som argumenterade för den moderna världs­bilden kom på index
belagt sedan 1544; av lat. in´dex 'an­givare; bud; pek­finger; katalog'
2 ofta i sammansättn. tal som an­ger karakteristisk egenskap för visst ämne eller dylikt
äv. om nedsänkt siffra eller dylikt som fogas till bok­stav för att skilja den från andra bok­stäver av samma slag
a med index 2 brukar skrivas "a2"
glykemiskt index ett mått på hur snabbt och högt blodsocker­nivån stiger när man har ätit kol­hydrater
belagt sedan 1874
3 ofta i sammansättn. tal som sätts i relation till ett grund­tal för att möjlig­göra (statistiska) jäm­förelser särsk. i tiden; vanligen med grund­talet 1 el. 100
belagt sedan 1913
4 avläsnings­märke på en skala
belagt sedan 1803