publicerad: 2021  
indexaktie index­aktien index­aktier
in·dex|­akti·en
substantiv
in`dexaktie
typ av aktie vars ut­delning är knuten till penning­värdet och stiger i takt med inflationen
belagt sedan 1977