publicerad: 2021  
inflation inflationen
in·flat·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
ekonomisk ut­veckling som yttrar sig i fort­löpande all­män höjning av prisnivån och där­med försämring av penning­värdet
inflationsbekämpning; inflationsdämpande; inflationsmål
hög inflation; låg inflation; staten tvingades trycka nya sedlar vilket spädde på inflationen; den galopperande inflationen åt snabbt upp lönestegringarna; inflationen ökade med 3 procent­enheter förra året, från 2 till 5 procent
äv. bildligt om något som före­kommer ofta och där­för minskar i värde, slag­kraft eller dylikt
det har gått inflation i ord som demokrati, frihet och solidaritet
belagt sedan 1916; modern bildn. till lat. infla´tio 'uppblåsning'; jfr ur­sprung till deflation