publicerad: 2021  
inflatera inflaterade inflaterat
verb
inflate´ra
sär­skilt med partikelnbort åstad­komma inflation i syfte att bli kvitt en skuld eller dylikt
inflatera (bort) något
marknaden fruktade att regeringen kunde frestas att inflatera bort stats­skulden
belagt sedan 1936; se ur­sprung till inflation
inflaterainflaterande, inflatering, inflation