publicerad: 2021  
inflytta inflyttade inflyttat
verb
in`flytta
vanligen lös förbindelse, se flytta, el. perfekt particip komma till ny plats (eller ny bo­stad) för att bo­sätta sig
MOTSATS avflytta
nyinflyttad
någon är inflyttad (någonstans)
flera av med­arbetarna på Göteborgs­avdelningen är in­flyttade stock­holmare
belagt sedan 1524
inflyttainflyttande, inflyttning