publicerad: 2021  
inkurant neutrum inkurant, bestämd form och plural inkuranta
in·kur·ant
adjektiv
inkuran´t
som inte (längre) är gångbar
spec. i bok­förings­samman­hang som saknar ekonomiskt värde
över­blivet och inkurant material
belagt sedan 1685; till in- och kurant