publicerad: 2021  
inkvartering in­kvarteringen in­kvarteringar
in|­kvart·er·ing·en
substantiv
in`kvartering
(det att skaffa) till­fällig bo­stad
inkvartering (av någon) (någonstans)
äv. om in­kvarterad person
deras in­kvartering klagade på störande ljud
belagt sedan 1557