publicerad: 2021  
inlåningsränta inlåningsräntan inlåningsräntor
in·lån·ings|­ränt·an
substantiv
in`låningsränta
ränta som en bank betalar på in­lånade penningbelopp
inlånings­räntan brukar ligga flera procent under utlånings­räntan
belagt sedan 1884