publicerad: 2021  
institutionalisera institutionaliserade institutionaliserat
verb
[-∫onalise´ra]
etablera som fast in­rättning eller sed­vänja
institutionalisera något
musikfesten blev en begivenhet som borde institutionaliseras
ibland med bi­betydelse av allt­för mycket organisation
den institutionaliserade vården blir med nöd­vändighet opersonlig
belagt sedan 1963
institutionaliserainstitutionaliserande, institutionalisering