publicerad: 2021  
institutionell institutionellt institutionella
in·stit·ut·ion·ell
adjektiv
[-∫onel´]
som har att göra med etablerade in­rättningar eller sed­vänjor ibland med bi­betydelse av förstelning och dylikt
institutionella förändringar; de institutionella hindren för en reformering av verksamheten
spec. ekonomi
institutionella aktie­ägare; institutionella placerare
belagt sedan 1845