publicerad: 2021  
instrumentation instrumentationen instrumentationer
in·stru·ment·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 fördelning av stämmor (i musik­komposition) på olika instrument med hän­syn till deras klang m.m.
instrumentation (av något)
instrumentation av en symfoni
belagt sedan 1846
2 det att ut­rusta eller förse (någon/något) med instrument för observation, mätning och dylikt
instrumentation (av någon/något)
instrumentation (av någon)
instrumentation (av något)
instrumentation in­om geo­fysiken
belagt sedan 1950