publicerad: 2021  
instrålning in­strålningen
in|­strål·ning·en
substantiv
in`strålning
(mängd) energi som till­förts något genom strålning spec. om den sol­energi som strålar in till jorden
instrålning (av något) (i något)
belagt sedan 1907