publicerad: 2021  
instudering in­studeringen in­studeringar
in|­stud·er·ing·en
substantiv
in`studering
inövning för fram­förande
instudering (av något)
äv. om resultatet
ensemblens in­studering var känslig och balanserad
belagt sedan 1850