publicerad: 2021  
inställning in­ställningen in­ställningar
in|­ställ·ning·en
substantiv
in`ställning
1 manövrering till rätt läge av instrument eller dylikt
avståndsinställning; fininställning
inställning (av något)
äv. om det valda läget
rätt in­ställning; kameran hade fel in­ställning; alla in­ställningar sparas när man loggar ut
äv. om an­ordningar för variation av läget
han började mixtra med in­ställningen
belagt sedan 1837; av tyska Einstellung med samma betydelse
2 upp­fattning eller värdering som styr någons upp­trädande i viss fråga, i förhållande till andra personer eller dylikt
grundinställning
(någons) inställning (till någon/något/att+verb/sats)
(någons) inställning (till någon)
(någons) inställning (till något)
(någons) inställning (till sats)
(någons) inställning (till att+verb)
(någons) inställning (i något)
en kritisk in­ställning; en av­visande in­ställning; en kluven in­ställning; en fientlig in­ställning; den officiella in­ställningen; en positiv in­ställning till förändringar
belagt sedan 1883