publicerad: 2021  
instämmande in­stämmandet in­stämmanden
in|­stämm·and·et
substantiv
in`stämmande
det att instämma i åsikt eller dylikt
(med) instämmande (av någon) (i något/sats)
(med) instämmande (av någon) (i något)
(med) instämmande (av någon) (i sats)
han citerade med in­stämmande NN
belagt sedan 1675