publicerad: 2021  
instängd instängt in­stängda
in|­stäng·da
adjektiv
in`stängd
som hålls innan­för en avgränsning och där­igenom blir isolerad från ytter­världen
instängd (någonstans)
det är inte nyttigt för hunden att vara in­stängd hela dagen
ofta bildligt, spec. kvalmig, unken
den in­stängda luften i rummet
spec. äv. i ut­tryck för trång­synthet eller dylikt
den in­stängda små­stads­atmosfären
belagt sedan 1614