publicerad: 2021  
insufficiens insufficiensen insufficienser
in·suf·fici·ens·en
substantiv
insufficien´s
ned­satt funktions­duglighet hos organ eller dylikt
arteriell insufficiens; respiratorisk insufficiens
belagt sedan ca 1875; bildat till in- och lat. suffic´ere 'räcka till'