publicerad: 2021  
integritet integriteten
integr·itet·en
substantiv
integrite´t
1 rätt att ha en egen sfär som är skyddad mot in­trång mest beträffande abstrakta om­råden som önskas skyddade mot åt­gärder el. in­syn, särsk. från myndighet
legitimations­tvång och andra in­grepp i hans integritet; sam­körning av data­register an­ses av många vara ett hot mot den personliga integriteten
ibland mera konkret i fråga om stater
stor­makterna garanterade landets territoriella integritet
belagt sedan 1820; av lat. integ´ritas 'oskadat till­stånd; hederlighet', till in´teger 'hel; ofördärvad; hederlig'
2 förmåga att handla rätt­rådigt oberoende av yttre på­tryckningar och dylikt
han har för mycket integritet för att in­låta sig på skattefiffel
spec. i konstnärliga samman­hang
hon tillät inte uppdrags­givarna att in­kräkta på hennes konstnärliga integritet
belagt sedan 1843